Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge en psykolog. Alle mennesker har en tendens til at tage nogle bestemte strategier i brug til at håndtere svære oplevelser eller situationer i livet - men strategierne kan blive uhensigtsmæssige og hæmme os i at leve det liv vi gerne ønsker. Det kan fx være negative tankemønstre som fylder vores hverdag, eller følelser vi skubber væk eller har svært ved at forstå og sætte ord på. Vi kan udvikle symptomer på fx stress, angst eller depression, og have svært ved at fungere i hverdagen, i familien, på arbejde eller i det sociale liv. I den forbindelse kan en psykolog guide dig i at forstå og få indsigt i dig selv, så du kan finde nye strategier til at håndtere din livssituation på en mere hensigtsmæssig måde.

Jeg tilbyder bl.a.

Kort ventetid

Reduceret pris til bl.a. studerende

Therapy in english

Behandling

Angst

Depression

Stress / belastningsreaktioner

Kriser

Relationelle problematikker

Profil

Mit navn er Ingeborg B. Larsen, jeg er 41 år, er gift og har 3 børn. Jeg er uddannet psykolog fra Universitetsklinikken, Aalborg Universitet, og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har erfaring både fra Psykiatrien, privat praksis og fra PPR. Jeg har arbejdet med mange forskellige problematikker, og jeg har erfaring med både korte og længerevarende terapiforløb. Min tilgang til det terapeutiske arbejde er eklektisk, hvilket betyder at jeg tilpasser metode efter dine problemstillinger og behov.
Jeg giver terapi både på dansk, engelsk og norsk.
Jeg er medlem af Dansk Psykologforening. Jeg har tavshedspligt og journalpligt, og jeg arbejder udfra etiske principper for nordiske psykologer.

Adresse

Vesterå 13, 2.sal, 9000 Aalborg

Telefonnummer

50144073

E-mail

psykologingeborg@gmail.com